Helaas zijn voorlopig nagenoeg alle activiteiten tot en met juni 2021 gecanceld als gevolg van het Coronavirus.

We houden U op de hoogte van de voortgang.

Vooralsnog kunnen we U alleen gezondheid toewensen en zorg goed voor jezelf.

Download hieronder ons jaarprogramma:

 

Blauwe Schut nu voor mannen en vrouwen

Meisjes en vrouwen van harte welkom bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde! Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel werd een ‘revolutionair’ besluit genomen. Met overgrote meerderheid steunde de vergadering, in 2018, een voorstel van het bestuur om het Gildelidmaatschap voortaan ook voor vrouwen mogelijk te maken. Voor het eerst in het bijna 700 jarige bestaan van het Onze Lieve Vrouwegilde zijn er dus buiten mannen nu ook vrouwen welkom als lid.

Binnen de Noordbrabantse Gilden is er onder het motto ‘ Een modern gilde in de 21e eeuw’ volop discussie over de plaats van de Gilden in onze moderne samenleving. Daarbij wordt er in brede kring van uitgegaan dat mannen en vrouwen lid zijn en de Gilden maatschappelijke ontwikkelingen op een natuurlijke wijze gevolgd zijn. Ook het Onze Lieve Vrouwe Gilde is van mening dat we niet over een ‘modern gilde’ kunnen spreken, zolang we toetreding van vouwen niet mogelijk gemaakt hebben. De uitslag van de stemming tijdens de jaarvergadering was een logisch gevolg van deze opvatting.

Meisjes en vrouwen die zich willen aanmelden als lid van het Gilde zijn dus van harte welkom. Mocht je eerst wat meer informatie willen kijk dan even rustig op de site of stuur een mailtje naar secretariaat@olvgilde.nl of bel 0492-382288 of 06-52462803. Ook jongens en mannen mogen zich natuurlijk aanmelden als nieuw lid voor ons Gilde.