Ons Gilde

Van 1324 tot 1648 was het O.LVrouwe Gilde een kerkelijke organisatie. Tengevolge van de godsdienstoorlog kreeg de broederschap een tweede taak, namelijk de bescherming van de inwoners tegen vijanden van buiten. Door Napoleon werd de schutterij opgeheven en bleef de broederschap bestaan. De naam Schutterij werd echter gehandhaafd. In 1948 werd de broederschap een nieuw leven ingeblazen. Het Gilde bezit namelijk de Koninklijke erepenning.

600 Jarig bestaan in 1924

Gildebroeders

Dienen hun naam eer aan te doen door zorg te dragen voor zijn mede Gildebroeders. Hij of zij draagt het in 1949 ontworpen en in gebruik genomen uniform met ere. De prachtige blauwe kleur dankt het gilde aan zijn patroonheilige Onze Lieve Vrouw. De uitbeelding van de patroonheilige maakt onderdeel uit van de presentatie van het Gilde. Het presenteren en vertegenwoordigen van de waarden waar voor zij staat, zoals de onderlinge verbondenheid gelijk kringen van een steen die men in het water gooit.

Gildefeest

Het duurt nog even maar in 2024 vieren wij het 700 jarig bestaan van ons Gilde. Het Gilde is opgericht in 1324, daarom is het in 2024 tijd voor een groot feest waar veel Gildes voor uit zullen worden genodigd. Tegen die tijd zullen we meer over de vormgeving van het Gildefeest bekend maken.